Enesco

Ahiru No Pekkle "Boku" Plush

$48.25
  • Ahiru No Pekkle "Boku" Plush

Enesco

Ahiru No Pekkle "Boku" Plush

$48.25

"Boku" Plush

Ahiru No Pekkle
Size: 7.5in x 6.75in x 7.75in
Material: Polyester

Made in China