Weactive

Kuromi "Kimono" Key Ring

$9.95
  • Kuromi "Kimono" Key Ring

Weactive

Kuromi "Kimono" Key Ring

$9.95

"Kimono" Key Ring

Kuromi
Size: 4.25in x .25in x 2.25in
Material: PVC

Made in China